Yoko 2010

Yoko 2010

135x67cm Plexiprint


Kioku Memory 2010

Kioku Memory 2010

135x100cm Plexiprint


Flower Dance 2010

Flower Dance 2010

60x150cm Plexiprint


Flower Dance 2010

Flower Dance 2010

60x150cm Plexiprint


Nippon Girl 2010

Nippon Girl 2010

50x50cm Plexiprint


Hoshi 2010

Hoshi 2010

135x100cm Plexiprint


Star Flower

Star Flower

50x50cm Plexiprint


Pantone Girls Purple 2010

Pantone Girls Purple 2010

100x100cm Plexprint


Pantone Girls Turquoise 2010

Pantone Girls Turquoise 2010

100x100cm Plexprint


Pantone Girls red 2010

Pantone Girls red 2010

100x100cm Plexprint


Pantone Girls wall 2010

Pantone Girls wall 2010

3x 100x100cm Plexiprint


Akiko 2010

Akiko 2010

135x100cm Plexiprint


Hoshi and Yoko

Hoshi and Yoko

Plexi on wall


 • Yoko 2010
 • Kioku Memory 2010
 • Flower Dance 2010
 • Flower Dance 2010
 • Nippon Girl 2010
 • Hoshi 2010
 • Star Flower
 • Pantone Girls Purple 2010
 • Pantone Girls Turquoise 2010
 • Pantone Girls red 2010
 • Pantone Girls wall 2010
 • Akiko 2010
 • Hoshi and Yoko